92. 9. Як побудувати графіки функцій у = f(х) + b i у = f (х + а)