Раздел 14. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь другого степеня