Раздел § 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. 14. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь другого степеня