Раздел Розділ 4. Елементи прикладної математики. § 7. Математичне моделювання. Відсоткові розрахунки