Раздел Розділ 1. Нерівності. Завдання для самоперевірки