Раздел Розділ 2. Квадратична функція. Завдання для самоперевірки