96. § 10. Найпростіші перетворення графіків функцій