Раздел Розділ 2. Квадратична функція. § 13. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними