Раздел Розділ 3. Числові послідовності. § 16. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії