Раздел § 18. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії