Раздел Розділ 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики. § 21. Комбінаторні задачі. Комбінаторні правила суми і добутку