Раздел Розділ 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики. § 22. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події