Раздел Розділ 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики. § 23. Класичне означення ймовірності