219. § 24. Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки