Раздел Розділ 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики. Вправи для повторення розділу 4