Раздел Розділ 2. Квадратична функція. Завдання для перевірки знань до § 12–14