Раздел Розділ 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики. Завдання для перевірки знань до § 21–24