Раздел РОЗДІЛ 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ. § 16. Частота та ймовірність випадкової події