Раздел Розділ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. § 11. Квадратична функція