Раздел Розділ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. § 13. Системи рівнянь другого степеня