Раздел § 14. Розв’язування задач складанням систем рівнянь