Раздел Розділ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. § 14. Розв’язування задач складанням систем рівнянь