Раздел Розділ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ. § 9. Властивості функцій