25. 3. Додавання і множення числових нерівностей. Оцінювання значень виразів