Раздел § 3. Рівняння з двома змінними та їхні системи