Раздел Розділ 11. Нервова регуляція функцій організму людини. § 52. Функції нервової системи. Нервова тканина. Функції нейронів