Раздел РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИНИ. § 16. Розщеплення речовин