Раздел РОЗДІЛ 3. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИНИ. § 20. Принципи синтетичних процесів