Раздел РОЗДІЛ 8. НАДОРГАНІЗМОВІ БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ. § 50. Різноманітність екосистем