Раздел ROZDZIAŁ 1. SKŁAD CHEMICZNY KOMÓRKI I CZĄSTECZKI BIOLOGICZNE