113. 18. Використання радіаційних технологій. Біологічна дія радіації