116. § 17. Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі