199. Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження в механіці