Раздел Розділ IІІ. Вторинний сектор господарства. Тема 4. Виробництво машин та устаткування