Раздел РОЗДІЛ І. Національна економіка та світове господарство