195. РОЗДІЛ V. Глобальні проблеми людства. Сталий розвиток — стратегія людства на ХХІ ст