РОЗДІЛ I. Національна економіка та світове господарство