РОЗДІЛ IV. Секторна структура світового господарства та господарства України: третинний сектор