Раздел РОЗДіЛ II. Секторна структура світового господарства та господарства України: перший сектор. Тема 2. Видобувна промисловість