110. § 14. Геометричні перетворення на площині та їх властивості