Раздел § 23. Розкладання вектора за двома неколінеарними векторами