178. § 27. Векторний метод доведення теорем і розв’язування геометричних задач