Раздел Розділ 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ. § 11. Теорема косинусів