Раздел Розділ 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ. § 14. Формули для знаходження площі трикутника