Раздел § 23. Перетворення подібності та його властивості. Подібність фігур