Раздел Розділ 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ. § 23. Перетворення подібності та його властивості. Подібність фігур