Раздел Розділ 1. МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ. § 5. Рівняння прямої