60. § 6. Вектор. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів