Тема 1. РОЗЧИНИ

 1. § 3. Поняття про дисперсні системи

 2. § 4. Розчин і його компоненти. Вода як розчинник, будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок

 3. § 5. Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати та теплові явища, що супроводжують розчинення речовині

 4. § 6. Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини

 5. § 7. Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини

 6. § 8. Виготовлення розчину. Значення розчинів у природі та житті людини

 7. Практична робота 1. Виготовлення розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини

 8. § 9. Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація

 9. § 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах

 10. § 11. Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти

 11. § 12. Реакції обміну у розчинах електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння

 12. Практична робота 2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів

 13. Практична робота 3. Розв’язування експериментальних задач

Самые популярные книги