Тема 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

 1. § 18. Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук

 2. § 19. Моделі молекул. Значення моделювання в хімії. Структурні формули органічних речовин

 3. § 20. Метан

 4. § 21. Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях

 5. § 22. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви

 6. § 23. Фізичні й хімічні властивості та застосування гомологів метану

 7. § 24. Етилен

 8. § 25. Поняття про полімери. Застосування поліетилену

 9. § 26. Ацетилен

 10. § 27. Метанол, етанол, гліцерин

 11. § 28. Застосування метанолу, етанолу та гліцерину. Отруйність спиртів, їхня згубна дія на організм людини

 12. § 29. Оцтова кислота

 13. Практична робота 4. Властивості оцтової кислоти

 14. § 30. Поняття про вищі карбонові кислоти. Жири

 15. § 31. Жири: властивості, значення, застосування

 16. § 32. Поняття про вуглеводи. Глюкоза і сахароза

 17. § 33. Крохмаль і целюлоза

 18. § 34. Амінооцтова кислота (гліцин)

 19. § 35. Білки

 20. Практична роботи 5. Розв’язування експериментальних задач

 21. § 36. Нуклеїнові кислоти

 22. § 37. Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення продуктів органічної хімії