179. Розділ 17. Побудова та організація комп'ютерних мереж