Раздел Розділ 8. Організація даних у зовнішній пам‘яті