Раздел РОЗДІЛ 3. КОМП’ЮТЕРНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ. 3.1. Етапи розробки презентації. Елементи дизайну презентації